Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-2°

-

15

Februari

40%

-1°

-

15

Mars

38%

-

16

April

38%

-

17

Maj

39%

10°

-

18

Juni

38%

14°

-

19

Juli

44%

16°

-

18

Augusti

45%

15°

-

17

September

45%

13°

-

14

Oktober

47%

-

12

November

37%

-

14

December

37%

-

15