Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

33%

-2°

-

14

Februari

37%

-

14

Mars

38%

-

15

April

38%

-

16

Maj

41%

12°

-

17

Juni

40%

16°

-

18

Juli

44%

18°

-

17

Augusti

46%

17°

-

16

September

44%

14°

-

13

Oktober

44%

10°

-

11

November

32%

-

14

December

32%

-

14