Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

27%

-1°

-

13

Februari

34%

-

12

Mars

38%

-

13

April

39%

10°

-

14

Maj

44%

15°

-

16

Juni

42%

19°

-

17

Juli

46%

20°

-

15

Augusti

48%

20°

-

15

September

44%

17°

-

12

Oktober

41%

12°

-

10

November

30%

-

13

December

27%

-

13