Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-1°

-

12

Februari

34%

-

12

Mars

38%

-

13

April

40%

11°

-

14

Maj

44%

16°

-

15

Juni

43%

19°

-

16

Juli

47%

21°

-

15

Augusti

49%

20°

-

15

September

44%

17°

-

12

Oktober

42%

12°

-

10

November

30%

-

13

December

27%

-

12