Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-2°

-

13

Februari

38%

-

13

Mars

39%

-

14

April

40%

-

15

Maj

43%

13°

-

16

Juni

42%

17°

-

18

Juli

47%

19°

-

16

Augusti

48%

18°

-

16

September

45%

15°

-

13

Oktober

43%

10°

-

11

November

32%

-

13

December

31%

-1°

-

13