Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-

15

Februari

32%

-

14

Mars

36%

-

15

April

38%

13°

-

15

Maj

42%

18°

-

16

Juni

42%

21°

-

18

Juli

46%

23°

-

16

Augusti

46%

22°

-

16

September

44%

19°

-

13

Oktober

40%

13°

-

11

November

26%

-

14

December

24%

-

15