Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-

13

Februari

31%

-

13

Mars

36%

-

14

April

39%

13°

-

14

Maj

43%

18°

-

15

Juni

43%

22°

-

17

Juli

46%

23°

-

15

Augusti

47%

23°

-

15

September

44%

19°

-

12

Oktober

39%

13°

-

11

November

25%

-

13

December

22%

-

14