Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

15

Februari

38%

-

15

Mars

38%

-

16

April

38%

-

16

Maj

40%

13°

-

17

Juni

39%

16°

-

19

Juli

44%

18°

-

18

Augusti

45%

18°

-

17

September

44%

15°

-

14

Oktober

45%

11°

-

12

November

34%

-

14

December

34%

-

15