Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-

14

Februari

30%

-

13

Mars

35%

-

14

April

39%

13°

-

14

Maj

43%

18°

-

15

Juni

42%

21°

-

16

Juli

46%

23°

-

15

Augusti

47%

22°

-

14

September

43%

18°

-

12

Oktober

38%

13°

-

11

November

24%

-

13

December

21%

-

14