Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

19%

-

13

Februari

27%

-

12

Mars

34%

-

12

April

43%

15°

-

11

Maj

48%

20°

-

13

Juni

47%

23°

-

14

Juli

50%

25°

-

13

Augusti

51%

24°

-

12

September

45%

20°

-

10

Oktober

40%

14°

-

10

November

21%

-

13

December

18%

-

14