Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

21%

-

13

Februari

29%

-

12

Mars

36%

10°

-

12

April

42%

15°

-

12

Maj

47%

20°

-

13

Juni

47%

23°

-

14

Juli

51%

25°

-

13

Augusti

52%

25°

-

12

September

46%

21°

-

10

Oktober

41%

15°

-

9

November

24%

-

13

December

20%

-

14