Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-

11

Februari

39%

-

11

Mars

41%

-

12

April

43%

12°

-

14

Maj

46%

18°

-

15

Juni

46%

21°

-

16

Juli

51%

23°

-

15

Augusti

52%

22°

-

15

September

47%

19°

-

12

Oktober

42%

13°

-

11

November

29%

-

12

December

27%

-

11