Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-

11

Februari

37%

-

10

Mars

42%

10°

-

11

April

46%

15°

-

12

Maj

51%

20°

-

14

Juni

49%

23°

-

15

Juli

54%

25°

-

14

Augusti

55%

24°

-

14

September

51%

21°

-

11

Oktober

45%

15°

-

10

November

31%

-

12

December

28%

-

11