Scrolla ner till Klart

Scrolla ner till Klart

Annons

Våren är på ingång och pollen likaså

Foto: Jan Haerer

hälsa

Det är inte bara vitsippor som är ett säkert vårtecken, även pollens intåg är ett tydligt signum. Var femte svensk lider av pollenallergi. Mängden av pollen varierar från år till år, men också under säsongen, likaså var någonstans det blommar i landet.

De allra flesta med pollenallergi är allergiska mot björk eller gräs, men fler träd och växter kan ge besvär. Får man besvär tidigt på säsongen, är det oftast hassel och al som är besväret, eftersom de står i blom då. Är man känslig mot björk är det dock inte ovanligt att man även är allergisk mot pollen från andra lövträd. Nysningar och nästäppa, kliande, irriterade ögon, trötthet, huvudvärk - ja, symtomen på pollenallergi har många likheter med en långdragen förkylning.

Pollensäsongen på våren

Pollensäsongen börjar inledningsvis på våren när lövträden har börjat blomma, vilket de ofta gör redan i februari och mars. I södra Götaland brukar det dock ofta förekomma al- och hasselpollen redan i januari om det är en snöfattig vinter. I dagens klimat där våren kommer tidigare än vad den gjorde för 30 år så blir pollensäsongen längre.

Efter att al och hassel blommat ut börjar bl.a alm-, björk- och ekpollen blomma vilket allergikerna reagerar på.

Alm, ambrosia, bok, ek, groblad, sälg och pil är andra exempel på träd och växter som ger ifrån sig allergiframkallande pollen. Dessa blommar vanligen från mars till och med början av juni.

Pollen på sommaren och hösten

Därefter anländer sommaren med gräspollen, följt av gråbo på sensommaren och en bit in på början av september. 

Pollensäsongen drar ofta igång två veckor tidigare i södra Sverige, där värmen och våren anländer tidigare än i norra Sverige.

Publicerad 5 mar 2024