Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

30°

24°

8

Februari

65%

28°

24°

8

Mars

60%

26°

23°

8

April

58%

22°

20°

7

Maj

52%

19°

17°

7

Juni

43%

15°

14°

7

Juli

46%

15°

12°

8

Augusti

52%

17°

13°

7

September

54%

19°

14°

7

Oktober

56%

22°

17°

10

November

60%

25°

20°

9

December

60%

28°

22°

9