Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

29°

-

7

Februari

47%

29°

-

8

Mars

42%

30°

-

10

April

44%

30°

-

12

Maj

45%

29°

-

6

Juni

51%

27°

-

0

Juli

39%

25°

-

0

Augusti

32%

25°

-

2

September

31%

27°

-

2

Oktober

30%

28°

-

7

November

35%

29°

-

11

December

34%

28°

-

10