Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

26°

-

15

Februari

43%

26°

-

13

Mars

38%

26°

-

15

April

52%

27°

-

10

Maj

63%

27°

-

2

Juni

83%

26°

-

0

Juli

79%

26°

-

0

Augusti

67%

28°

-

0

September

60%

30°

-

3

Oktober

44%

28°

-

10

November

38%

26°

-

15

December

35%

25°

-

15