Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

27°

23°

4

Februari

64%

28°

25°

6

Mars

60%

29°

25°

7

April

68%

28°

24°

4

Maj

62%

26°

22°

0

Juni

46%

22°

20°

0

Juli

34%

21°

19°

0

Augusti

30%

21°

18°

0

September

39%

23°

19°

0

Oktober

40%

24°

21°

3

November

58%

25°

22°

4

December

53%

26°

23°

5