Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

30°

26°

2

Februari

59%

31°

27°

3

Mars

56%

31°

28°

7

April

55%

30°

27°

9

Maj

64%

29°

25°

2

Juni

64%

26°

22°

0

Juli

49%

24°

21°

0

Augusti

41%

24°

20°

0

September

40%

26°

22°

1

Oktober

43%

27°

24°

2

November

52%

29°

25°

3

December

54%

29°

25°

3