Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

30°

27°

5

Februari

36%

31°

28°

6

Mars

40%

31°

28°

7

April

42%

30°

28°

8

Maj

30%

29°

26°

3

Juni

29%

26°

24°

0

Juli

27%

26°

22°

0

Augusti

20%

26°

22°

4

September

17%

27°

23°

2

Oktober

18%

28°

25°

6

November

28%

29°

26°

8

December

29%

28°

26°

6