Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

8

Februari

37%

-

9

Mars

42%

-

10

April

44%

15°

-

13

Maj

50%

20°

-

16

Juni

61%

24°

-

12

Juli

68%

29°

-

8

Augusti

70%

28°

-

7

September

68%

24°

-

6

Oktober

56%

16°

-

9

November

44%

-

7

December

36%

-

8