Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-

8

Februari

35%

-

8

Mars

40%

11°

-

9

April

43%

18°

-

12

Maj

49%

23°

-

14

Juni

58%

27°

-

12

Juli

62%

31°

-

8

Augusti

64%

30°

-

8

September

61%

26°

-

7

Oktober

52%

19°

-

9

November

40%

12°

-

7

December

34%

-

8