Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-2°

-

8

Februari

42%

-

8

Mars

46%

-

11

April

48%

14°

-

11

Maj

54%

18°

-

14

Juni

68%

24°

-

8

Juli

74%

28°

-

4

Augusti

74%

28°

-

4

September

74%

23°

-

4

Oktober

60%

16°

-

8

November

50%

-

7

December

43%

-

7