Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

-4°

-

8

Februari

44%

-2°

-

9

Mars

48%

-

11

April

49%

12°

-

12

Maj

55%

17°

-

15

Juni

69%

22°

-

9

Juli

76%

27°

-

5

Augusti

76%

26°

-

4

September

77%

22°

-

4

Oktober

62%

14°

-

8

November

52%

-

7

December

44%

-

8