Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-4°

-

12

Februari

38%

-2°

-

11

Mars

45%

-

12

April

45%

13°

-

15

Maj

53%

18°

-

20

Juni

64%

22°

-

16

Juli

74%

26°

-

10

Augusti

76%

26°

-

9

September

73%

23°

-

8

Oktober

60%

15°

-

10

November

46%

-

9

December

35%

-

11