Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-2°

-

8

Februari

42%

-

9

Mars

48%

-

10

April

48%

15°

-

12

Maj

55%

20°

-

15

Juni

67%

25°

-

11

Juli

76%

30°

-

6

Augusti

78%

29°

-

5

September

76%

25°

-

5

Oktober

61%

17°

-

8

November

49%

-

7

December

39%

-

8