Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

37%

-1°

-

9

Februari

40%

-

9

Mars

47%

-

10

April

47%

15°

-

13

Maj

54%

20°

-

16

Juni

66%

25°

-

12

Juli

75%

29°

-

7

Augusti

77%

29°

-

6

September

74%

25°

-

6

Oktober

61%

17°

-

8

November

48%

-

7

December

37%

-

8