Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-4°

-

11

Februari

40%

-3°

-

11

Mars

45%

-

12

April

45%

11°

-

15

Maj

52%

16°

-

19

Juni

64%

21°

-

15

Juli

73%

25°

-

10

Augusti

75%

25°

-

8

September

72%

21°

-

8

Oktober

60%

13°

-

10

November

47%

-

9

December

37%

-1°

-

10