Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-6°

-

11

Februari

43%

-5°

-

11

Mars

48%

-

13

April

48%

-

15

Maj

54%

14°

-

19

Juni

65%

19°

-

15

Juli

75%

24°

-

9

Augusti

77%

24°

-

8

September

75%

20°

-

7

Oktober

61%

12°

-

10

November

49%

-

9

December

40%

-3°

-

11