Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

7

Februari

36%

-

8

Mars

41%

10°

-

9

April

44%

17°

-

11

Maj

50%

22°

-

14

Juni

60%

26°

-

11

Juli

66%

30°

-

7

Augusti

66%

29°

-

6

September

65%

25°

-

6

Oktober

54%

18°

-

8

November

43%

11°

-

7

December

36%

-

7