Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

34%

-3°

-

12

Februari

37%

-2°

-

11

Mars

44%

-

12

April

44%

13°

-

15

Maj

52%

18°

-

20

Juni

65%

23°

-

15

Juli

74%

27°

-

10

Augusti

77%

27°

-

8

September

73%

23°

-

8

Oktober

60%

16°

-

10

November

46%

-

9

December

34%

-

11