Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-

8

Februari

43%

-

8

Mars

50%

12°

-

8

April

51%

19°

-

12

Maj

57%

24°

-

14

Juni

68%

28°

-

11

Juli

76%

33°

-

6

Augusti

78%

32°

-

5

September

75%

28°

-

5

Oktober

62%

20°

-

8

November

49%

12°

-

7

December

38%

-

7