Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

8

Februari

42%

-

8

Mars

49%

11°

-

9

April

50%

19°

-

12

Maj

56%

24°

-

15

Juni

68%

28°

-

11

Juli

75%

32°

-

6

Augusti

78%

32°

-

5

September

75%

28°

-

5

Oktober

61%

20°

-

9

November

48%

12°

-

7

December

38%

-

7