Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-

8

Februari

40%

-

8

Mars

48%

11°

-

9

April

48%

18°

-

12

Maj

55%

24°

-

14

Juni

68%

28°

-

9

Juli

76%

33°

-

5

Augusti

78%

32°

-

4

September

75%

28°

-

5

Oktober

61%

20°

-

7

November

48%

12°

-

7

December

37%

-

7