Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-

8

Februari

41%

-

8

Mars

48%

12°

-

8

April

49%

19°

-

11

Maj

56%

24°

-

13

Juni

68%

29°

-

9

Juli

76%

34°

-

4

Augusti

78%

33°

-

4

September

75%

29°

-

5

Oktober

62%

21°

-

7

November

48%

13°

-

6

December

37%

-

7