Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

36%

-

9

Februari

39%

-

9

Mars

46%

-

10

April

47%

16°

-

13

Maj

54%

22°

-

16

Juni

66%

26°

-

11

Juli

75%

31°

-

6

Augusti

77%

30°

-

5

September

74%

26°

-

5

Oktober

61%

18°

-

9

November

47%

11°

-

7

December

36%

-

8