Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

9

Februari

39%

-

9

Mars

46%

10°

-

9

April

47%

18°

-

13

Maj

55%

23°

-

15

Juni

66%

28°

-

11

Juli

75%

32°

-

6

Augusti

77%

31°

-

5

September

74%

27°

-

5

Oktober

61%

19°

-

9

November

47%

12°

-

7

December

35%

-

8