Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

32%

-

13

Februari

34%

-

12

Mars

39%

10°

-

13

April

42%

15°

-

14

Maj

48%

20°

-

12

Juni

55%

23°

-

11

Juli

66%

27°

-

7

Augusti

65%

27°

-

8

September

58%

23°

-

8

Oktober

49%

17°

-

10

November

36%

11°

-

14

December

28%

-

13