Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

14

Februari

41%

-

13

Mars

44%

11°

-

13

April

48%

15°

-

13

Maj

56%

20°

-

12

Juni

65%

24°

-

9

Juli

76%

28°

-

6

Augusti

73%

28°

-

7

September

65%

24°

-

7

Oktober

55%

18°

-

10

November

43%

12°

-

14

December

36%

-

15