Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

-

14

Februari

40%

-

13

Mars

43%

12°

-

14

April

49%

16°

-

13

Maj

57%

21°

-

11

Juni

66%

25°

-

8

Juli

78%

28°

-

5

Augusti

74%

28°

-

6

September

66%

24°

-

7

Oktober

55%

19°

-

11

November

43%

13°

-

14

December

36%

-

15