Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

75%

28°

26°

17

Februari

72%

29°

26°

14

Mars

72%

29°

26°

13

April

70%

30°

26°

12

Maj

62%

30°

27°

15

Juni

62%

31°

28°

13

Juli

64%

31°

28°

17

Augusti

67%

31°

28°

19

September

64%

31°

28°

19

Oktober

66%

31°

28°

20

November

68%

30°

28°

21

December

71%

29°

27°

20