Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-

4

Februari

42%

-

6

Mars

46%

15°

-

9

April

53%

23°

-

7

Maj

70%

30°

-

3

Juni

84%

36°

-

0

Juli

84%

38°

-

0

Augusti

83%

36°

-

0

September

83%

31°

-

0

Oktober

70%

24°

-

2

November

58%

16°

-

3

December

45%

10°

-

4