Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

66%

16°

-

2

Februari

65%

20°

-

2

Mars

64%

26°

-

2

April

68%

33°

-

2

Maj

76%

38°

-

0

Juni

78%

43°

-

0

Juli

75%

43°

-

0

Augusti

80%

42°

-

0

September

82%

38°

-

0

Oktober

83%

32°

-

0

November

80%

25°

-

1

December

69%

19°

-

1