Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

8

Februari

40%

11°

-

9

Mars

44%

17°

-

12

April

53%

24°

-

10

Maj

66%

31°

-

7

Juni

77%

37°

-

1

Juli

78%

38°

-

1

Augusti

78%

36°

-

0

September

78%

32°

-

0

Oktober

66%

25°

-

3

November

57%

17°

-

5

December

40%

11°

-

8