Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

-

2

Februari

53%

-

4

Mars

51%

13°

-

10

April

55%

19°

-

11

Maj

67%

24°

-

8

Juni

76%

30°

-

3

Juli

75%

31°

-

4

Augusti

75%

30°

-

3

September

78%

27°

-

2

Oktober

75%

22°

-

3

November

73%

15°

-

3

December

56%

-

3