Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

3

Februari

45%

-

5

Mars

47%

15°

-

10

April

54%

22°

-

10

Maj

67%

28°

-

7

Juni

78%

34°

-

1

Juli

78%

36°

-

0

Augusti

78%

35°

-

0

September

80%

31°

-

0

Oktober

70%

24°

-

3

November

64%

16°

-

4

December

47%

10°

-

4