Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-10°

-

6

Februari

42%

-8°

-

8

Mars

44%

-3°

-

10

April

50%

-

10

Maj

56%

-

11

Juni

66%

14°

-

8

Juli

64%

17°

-

8

Augusti

65%

17°

-

6

September

68%

14°

-

5

Oktober

61%

-

5

November

57%

-

5

December

46%

-6°

-

6