Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-

13

Februari

45%

-

12

Mars

44%

-

13

April

41%

-

16

Maj

42%

-

17

Juni

49%

14°

-

15

Juli

60%

18°

-

11

Augusti

56%

18°

-

12

September

52%

15°

-

12

Oktober

49%

10°

-

12

November

47%

-

12

December

45%

-

12