Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

48%

-

13

Februari

45%

-

12

Mars

44%

-

14

April

40%

-

16

Maj

41%

-

17

Juni

48%

13°

-

15

Juli

59%

18°

-

11

Augusti

55%

17°

-

12

September

51%

14°

-

12

Oktober

49%

-

12

November

47%

-

12

December

46%

-

12