Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

28°

-

11

Februari

56%

27°

-

12

Mars

61%

25°

-

10

April

54%

22°

-

9

Maj

50%

18°

-

9

Juni

42%

15°

-

9

Juli

43%

15°

-

11

Augusti

48%

16°

-

10

September

50%

18°

-

10

Oktober

57%

20°

-

10

November

55%

23°

-

11

December

63%

26°

-

10